SeneCura SeniorCentrum Telč

Exkurze do Ústavu teoretické a aplikované mechaniky v Telči

V úterý 21. 6. 2022 jsme s klienty podnikli exkurzi do Ústavu teoretické a aplikované mechaniky v Telči. Centrum Telč je součást Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i. a studuje materiály, konstrukce a sídla, zejména historická, a je vybaveno jedinečnou infrastrukturou pro získávání základních poznatků i pro ověření aplikačního a inovačního potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování životnosti, preventivní ochrany a záchrany i dlouhodobě udržitelného užívání kulturního dědictví i stávajícího stavebního fondu. Klienti kromě odborného výkladu mohli navštívit i laboratoře, kde probíhají jednotlivé výzkumy.

 Další článek