SeneCura SeniorCentrum Telč
 • Život pokračuje s námi

Odlehčovací služba

POSLÁNÍ

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost v příjemném prostředí.“

Posláním SeniorCentra je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností. Naší vizí je život seniorů v harmonii – tedy propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu. Služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regeneraci sil pečující osobě.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, vyjma osob s primárním mentálním postižením, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, a kteří nemohou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu využívat terénní nebo ambulantní služby.

CÍL

 • Podporovat klienta v udržení soběstačnosti a v základních úkonech sebeobsluhy (podpořit v soběstačnosti v oblasti stravování, hygieny, hybnosti).
 • Zachovat u klientů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení.
 • Podporovat klienta v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času a podpořit v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.

ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE

 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Týmová práce.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Stravování (výběr ze dvou jídel k obědu, 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy, diety).
 • Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Součástí služby je úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
 • Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.

SENIORCENTRUM TELČ DÁLE POSKYTUJE:

 • Základní rehabilitační péči (např. nácvik chůze, masáže, společná cvičení, apod.)
 • Vlastní fitcentrum se speciálním vybavením pro potřeby seniorů.
 • Pravidelné bohoslužby různých církví ve vlastní kapli.
 • Kadeřnické a pedikérské služby v našem salonu.
 • Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi.
 • Základní sociální poradenství (např. vyřízení příspěvku na péči).


Sazebník, žádost a další informace o odlehčovací službě poskytované naším domovem si můžete stáhnout na stránce „Pro zájemce“
 ZDE.

Můžete se také obrátit na naše sociální pracovnice, jejich kontakty naleznete ZDE.

SeniorCentrum Telč jedním pohledem

 • V provozu od roku 2019, kapacita odlehčovaíc služby 8 lůžek
 • Rozlehlá zahrada
 • Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
 • Ergo- a fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie

• Nadstandardní strava
• Bohaté aktivizační programy, masáže, pedikúra, wifi
• Pravidelné zahradní slavnosti
• Poloha domova umožňuje zapojení do sociálního života v okolí