SeneCura SeniorCentrum Telč

Masopustní výzdoba SeniorCentra Telč od dětí z kroužku Tvořílci

Jídelny našeho domova jsme vyzdobili veselými masopustními obrazy, které pro naše klienty vyrobily děti ze zájmové kroužku Tvořílci při DDM v Telči.

I když oslavy masopustu plánujeme až počátkem března, již teď se s klienty o tomto období povídáme a velmi se na něj těšíme.

 Další článek